BUDDHA BAR

BUDDHA BAR Buddha bar & grill

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3744 2080


Buddha Bar 

7 Thảo Điền, Phường Thảo Điền
Quận 2Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
15:00 - 22:25
Thứ Ba
15:00 - 22:25
Thứ Tư
15:00 - 22:25
Thứ Năm
15:00 - 22:25
Thứ Sáu
15:00 - 22:25
Thứ Bảy
15:00 - 22:25
Chủ Nhật
15:00 - 22:25