Buddha Bar
Buddha bar & grill

Món đặc biệt

  • Khác
  • Món Ý và Pizza
  • Pizza Mỹ
  • Món châu Á
  • Món Hàn Quốc
  • Món Thái
  • Món Ấn Độ
  • Món Hoa
  • Món Á khác

Liên hệ

Buddha Bar

7 Thảo Điền
Quận 2Hồ Chí Minh
08 3744 2080

Thời gian giao hàng

Hôm nay
15:00-23:00
Ngày mai
15:00-23:00


© 2016 Vietnammm.com